ตารางการสัมมนา คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก Workshop ปี 2563

คลาสต่อไป

  • วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 63 09.00-17.00
  • วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 09.00-17.00

อ่านรายละเอียด >

 

คลาสต่อไป

  • Workshop 2 วันเต็ม 8-9 ก.พ. 63

อ่านรายละเอียด >

 

คลาสต่อไป

  • วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29 ก.พ.- 1 มี.ค. 63 09.00-16.30 

อ่านรายละเอียด >